UGT i CCOO demanen que el pni sigui un pacte de país per guanyar sobirania industrial, energètica i tecnològica

Tots dos sindicats manifestem que el PNI ha d’incloure mecanismes de solidaritat entre territoris i de transició justa

El Govern ha presentat avui als partits polítics, agents i organitzacions de la societat civil i la indústria que formen part de la Taula del Pacte Nacional per a la indústria (PNI), l’estat de la negociació amb els Agents Socials. Tot i constatar avenços en la concreció de propostes, des de UGT i CCOO creiem que encara falta projecte de transformació de País i cal un compromís del conjunt del govern.

Volem insistir en certes actuacions tractores que, a través de la inversió pública i l’acció legislativa, arrosseguin les grans transformacions que necessita Catalunya per guanyar sobirania industrial, energètica i tecnològica, per generar ocupació de qualitat, i afrontant en el mig i llarg termini la transició digital i ecològica en el marc del pacte Verd Europeu.

La gran transformació del pol petroquímic de Tarragona en biofàbrica; el desplegament de les energies renovables i la producció d’hidrogen verd; la digitalització i transformació energètica del sector agroalimentari; la gestió bioforestal dels recursos biomasics del país; la producció agroalimentària i ramadera i la gestió dels purins per la seva transformació en biogàs i reciclatge de compostos nitrogenats; la captació d’elements de les cadenes de valor estratègiques per a la indústria de la mobilitat i l’auto per fer-la més sostenible, l’electrònica, els semiconductors, les bateries, la biomèdica, entre d’altres; un sector de la construcció més eficient i que contribueixi a millorar l’eficiència energètica; i el redisseny de les àrees productives d’acord amb un planejament urbanístic acordant amb els territoris i sostenible, han de concentrar el focus de l’actuació del PNI.

S’han de posar les bases, pel manteniment i la creació d’ocupació de qualitat i la millora de l’impacte de les empreses en la societat, potenciant i generalitzant les polítiques de responsabilitat social empresarial. Per això és fonamental incloure, en les bases de les convocatòries d’ajudes i dels contractes públics, clàusules laborals, socials, mediambientals, d’igualtat, i estudis d’impacte en el treball que consolidin aquest model que volem de relacions laborals estables i de qualitat.

Per aturar la destrucció d’ocupació i la pèrdua de teixit industrial, cal anticipar-nos amb polítiques per a la formació i requalificació de les persones treballadores, per a la prevenció dels impactes de la transició en els territoris i a més, els sectors industrials hem d’actuar sota criteris de transició justa. El PNI ha de proveir recursos pel reequilibri territorial mitjançant la col·laboració amb els agents locals. El Pacte Nacional per a la Indústria ha d’emmarcar la política pressupostària amb recursos suficient i garantits per fer una Catalunya resilient davant dels reptes ambientals i les crisis energètica i de materials que ens assetgen. Només amb polítiques d’inversió i de redistribució de la riquesa, vencerem l’amenaça de la desestabilització de preus pels conflictes geopolítics de la guerra d’Ucraïna, l’escalada de costos de l’electricitat que avui està ja aturant factories electrointensives i provocant la manca de matèries primeres que comença a colpejar els mercats internacionals. UGT i CCOO demanem que el PNI inclogui les polítiques per fer front a tots aquests reptes perquè és el rearmament industrial el que ens pot fer forts i resistents en aquesta transició.