Vaga del conveni del metall de Barcelona i de metal·logràfiques de Catalunya (27 i 28 de octubre): no ens deixen més opció!

Després de la reunió de mediació al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya podem afirmar que les posicions entre la patronal del metall (UPM) i els sindicats es troben clarament allunyades pel que fa al conveni del metall de Barcelona.. Per aquest motiu es manté la vaga prevista tan al conveni del metall de Barcelona com al de metal·logràfiques de Catalunya

Els motius de la mateixa són:

1.- Salaris decents: Amb una inflació que voreja al 10% és imprescindible que els treballadors i treballadores no perdem poder adquisitiu. La cistella de la compra bàsica és cada cop més cara i les empreses estan repercutint aquests increments en els seus béns. La majoria d’empreses està obtenen beneficis mentre a nosaltres se’ns neguen salaris decents per tenir vides dignes

2.- Clàusula de revisió salarial: quan venen bons temps no és el moment d’apujar salaris. Ara es veu que tampoc. Només exigim tenir salaris que es revaloritzin d’acord amb l’increment de l’IPC i que puguem tenir la certesa que els nostres salaris no perdran poder adquisitiu

3.- Sense compensació ni absorció: Exigim que els increments salarials no siguin per a moltes treballadors i treballadores un joc de suma 0. Aquells i aquelles que tinguin complements no s’han de veure afectats per aquesta mesura.

4.- Jornada laboral: necessitem reduir la  jornada laboral  per una efectiva igualtat i conciliació.

Volem recordar que a la patronal del metall ja l’hem hagut de guanyar als jutjats una vegada. Ara la guanyarem al carrer.

Companys i companyes, a la vaga!