Xarxes tancades d’energia: protegim llocs de treball a Tarragona

El passat 11 de juny el Ministeri de Transició Ecològica  i Repte Demogràfic presentava l’esborrany de Real Decret de Xarxes  de Distribució Tancades d’Energia. Aquesta fita era llargament reivindicada per la UGT- FICA de Catalunya ja que contribuirà a la preservació de més de 1600 llocs de treball a la petroquímica de Tarragona i una inversió aproximada de 1000m d’euros.

Les xarxes de distribució tancades d’energia, es contemplaven a la Directiva Europea 2009/72 i haurien d’haver estat realitat fa molts anys. Amb elles, és la mateixa indústria la que genera energia, la distribueix i fa les connexions, fet que permet compartir despeses i que pot arribar a comportar un estalvi del 30% en despesa energètica.

Desprès de la presentació de l’esborrany, la UGT-FICA de Catalunya està treballant amb els diferents grups parlamentaris per fer-hi esmenes que garanteixin la optimització dels usos energètics però que també evitin deslocalitzacions cap a altres zones d’Europa que fa anys que tenen les xarxes elèctriques implementades.  Exigim al Govern central que s’accelerin els terminis i que tal  i com marca el propi Real Decret, en un termini de 3 mesos siguin una realitat, salvaguardant així la competitivitat del polígon petroquímic de Tarragona.