Acord per l’aplicació de la clàusula de revisió salarial del conveni de xocolates de la província de Barcelona

La UGT FICA de Catalunya ha assumit el compromís per part de la patronal del sector, de que la desviació salarial dels anys 2020 i 2021 del 4,95% s’apliqui a les taules salarials des de l’1 de gener de 2022

Des de la nostra organització, ens volem felicitar perquè hem aconseguit que la patronal compleixi els acords assolits a la mesa negociadora, mantenint així el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores