Acord per rebaixar el nombre d’acomiadats a almirall i millora econòmica de les indemnitzacions

La comissió negociadora formada per delegats de la UGT i CCOO dels diferents centres afectats per l’Expedient de Regulació d’Ocupació d’Almirall ha refrendat un acord prèviament ratificat en les diferents assemblees de Barcelona-General Mitre, Sant Andreu, Sant Celoni i Sant Feliu.
Cal destacar la reducció dels treballadors afectats, que passen de 121 a 102. Així mateix s’han inclòs clàusules de voluntarietat i intercanviabilitat per minimitzar els efectes traumàtics de l’expedient. Les indemnitzacions acordades oscil·len com a mínim en la quantitat equivalent a la improcèdencia, és a dir, 45 dies per any treballat fins al 2012 i 33 dies per any treballat fiins al moment de l’acomiadament; més un complement que oscil·la entre el 35% i el 15 de la indemnització que li correspongui al treballador afectat.
A banda del conveni especial per als més grans de 55 anys, fins als 63 anys, tal com recull la normativa, es contractarà una empresa de recol·locació per als treballadors acomiadats que voluntàriament s’acullin a aquest serveis de 18 mesos de durada.