Nomenament del President de la Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya, JOSEP AGUSTÍ I ROS, 7/11/2016

Josep Agustí Ros, nascut a Banyoles(Girona), el 2/4/1942.Empresari de quarta generació de l’empresa familiar AGUSTÍ I MASOLIVER SA (AMSA), de Banyoles, fundada el 1905 i dedicada a obra pública, en el que exerceixo actualment el carrec de President.

L’empresa esta dirigida avui per la cinquena generació, amb el meu fill Lluís i el meu nebot Andreu com a maxims responsables.

La meva formació academica especialitzada va començar al col·legi Sant lgnasi de Sarria, Barcelona, on vaig cursar batxillerat, i més tard a l’Escola Tecnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, on em vaig graduar en Enginyeria especialitat Estructura.

Actualment i des del 2010 sóc el President de la patronal del sector de la construcció d’ambit
provincial, UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE GIRONA.

Durant la meva vida professional he estat sempre vinculat a l’empresa i treballant per al sector, i en els últims anys hem exportat el nostre negoci en països llatinoamericans.

En l’ambit personal sóc una persona dialogant i positiva. Tinc dos fills, dues filles i quatre néts. M’agrada viatjar, coneixer diferents llocs del món. Sóc aficionat al futbol i als esports en general.

Desitjo del carrec que passo a ocupar en l’FLCC que sigui prosper, que pugui aportar experiencia i que compleixi les expectatives creades en mi. Treballaré per seguir amb l’estructura iniciada pels meus antecessors.

Sempre a la vostra disposició.

JOSEP AGUSTÍ I ROS