2º Conveni Autonòmic del cicle integral de l’aigua de catalunya

II Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya 2016-2018