Al conjunt dels treballadors i treballadores del cicle integral de l’aigua de Catalunya

Mitjançant el present comunicat informem que el passat divendres 1 de Març va tindre lloc l’Acte de Conciliació entre la UGT de Catalunya i la patronal de l’aigua ASAC.
Com ja vam comentar en diferents assemblees territorials, el motiu de la reclamació es que, durant el període de vacances, els treballadors i treballadores han de percebre la mitjana de les retribucions variables, que en cada cas correspongui, percebudes com a treball efectiu durant l’any. Parlem de: “Guàrdies”; “Reguardes”; “Plus per treball nocturn”; “Plus de torn”; “menyscapte de diners i complement per atenció a les persones usuàries”; “Plus per treballs amb funcions de grup professional superior” i qualsevol altre plus de naturalesa salarial que, si escau, percebin.
Realitzat l’acte de conciliació el resultat ha estat de SENSE ACORD.
El següent pas que hem realitzat és posar la corresponent demanda en el jutjat social del TSJC.