Àngel Cuenca, assessor de delegats i delegades de prevenció i salut i seguretat laboral

El meu nom és Àngel Cuenca, tinc 69 anys, estic afiliat a l’UGT des de l’any 1993 ijubilat (mal anomenada classe “passiva”) des de l’any 2017. Des de els meus inicis en elmon laboral l’any 1969, sempre he tingut interès i inquietuds sindicals i havia participatactivament a la Secció Sindical d’UGT de Gas Natural i a l’antiga Federació d’Industria iAfins (FIA) A l’acabar la meva vida laboral l’any 2013, vaig oferir al Sindicat la mevacol·laboració voluntària per compartir les meves experiències i així vaig començaraquesta nova etapa a la Secretaria de Salut Laboral de la FICA, abans FITAG, que és eltema que mes coneixia i on creia que podia fer alguna aportació. La meva ocupació esla de assessorar i acompanyar les/els Delegades/Delegats de Prevenció en tots elstràmits, dubtes i consultes que se’ls presenten en les seves Empreses i/o en lainterpretació de la Documentació que reben, o no, dels empresaris. Tambéacompanyar-los com assessor en les reunions dels Comitès de Salut laboral de lesrespectives empreses. Com membre del Sindicat també faig visites de supervisió demesures preventives a obres de construcció, acompanyant a les Tècniques i Tècnics delGremi de Constructors de Barcelona, membre de la Confederació Nacional deConstrucció. Aquestes visites son promogudes conjuntament amb la Fundació Laboralde la Construcció. Tot això em permet rebre i transmetre les experiències viscudes deles Delegades i Delegats de Prevenció i les meves pròpies, intentant seguir actiu, iaprenent coses noves cada dia.