El nombre de contractes en la construcció augmenta prop d’un 50% en el primer quadrimestre, sent el de ‘paleta’ el que aglutina el 31% dels contractes

Fuente: Fundación Laboral de la construcción

L’Observatori Industrial de la Construcció de la Fundació Laboral de la Construcció incorpora un nou indicador de ‘Mercat de Treball’ al seu Baròmetre on line, en el qual es poden consultar les contractacions realitzades per les empreses i les ocupacions més

El nombre de contractes realitzats per empreses del sector de la construcció va augmentar un 49,2% de desembre de 2020 a l’abril d’enguany. Durant el mes d’abril passat el nombre de contractes va ser de 97.823, un 44,6% més que fa un any, sumant 30.150 contractes més que al 2020.

Així mateix, respecte al passat mes de març, el volum de contractació al sector va augmentar un 2%. D’aquesta manera, la contractació del sector encadena dos mesos consecutius de variacions interanuals positives després de registrar 17 mesos de decreixement interanual en el nombre de contractes subscrits, segons les últimes dades del Servei Públic d’Ocupació (SEPE) recollits per l’Observatori Industrial de la Construcció de la Fundació Laboral de la Construcció.

En l’acumulat de l’any, el nombre de contractes va aconseguir els 375.818, sent la primera variació interanual positiva, amb un 3,6% més de contractes registrats que fa un any.

Quant a l’activitat econòmica, tots els subsectors de la construcció registren dades positives en taxa interanual, excepte la Construcció d’edificis, que va baixar un 0,4%. Per contra, destaca l’augment del 7,5% en la contractació d’activitats de construcció especialitzada.

Les ocupacions amb major nombre de contractes

L’ocupació de ‘paleta’ continua sent la que acapara major nombre de contractes. A l’abril es van realitzar un total de 29.673 contractacions per a aquest perfil. Així mateix, acumula el 30,9% dels contractes realitzats en el que va d’any.

Els `peons de la construcció d’edificis’, amb 16.485 contractes; els ‘peons d’obres públiques’, amb 3.926 contractes; i els ‘treballadors de les obres estructurals de construcció no classificats sota altres epígrafs’, que engloba a muntadors de bastides, treballadors de construcció a grans alçades, col·locadors de prefabricats lleugers, etc., amb 3.836 contractes, són les ocupacions amb major nombre de contractes després de la de ‘paleta’.

Cal destacar que els ‘treballadors de les obres estructurals de construcció no classificats sota altres epígrafs’ i ‘electricistes de la construcció’ registren les taxes d’augment interanual més altes amb un 8,7% i 11,7% respectivament, tan sols per darrere de la pujada dels “peons d’obres públiques’, amb un creixement del 23,8%.

Nou indicador per a mesurar el pols de l’ocupació en la construcció

L’Observatori Industrial de la Construcció, instrument de recerca i anàlisi posat en marxa per la Fundació Laboral de la Construcció al 2018, ha incorporat al seu Baròmetre web un nou indicador per a mesurar el pols de l’ocupació en el sector: el ‘Mercat de treball’.

Gràcies a aquest nou indicador es poden conèixer el nombre de contractes realitzats per empreses del sector (desglossats per CNAE), així com les ocupacions amb major nombre de contractes. Aquesta informació està disponible també per Comunitat Autònoma.

Aquestes noves dades, que es nodreixen de les proporcionades pel SEPE, se sumen a les de ‘Visats d’obra’, ‘Hipoteques’, ‘Licitació pública’, ‘Afiliació a la seguretat social’, ‘Empreses seguretat social’, ‘Directori central d’empreses’ i ‘Ocupació’, que estan sempre disponibles en el Baròmetre i que permeten observar la situació del sector de la construcció amb un sol clic.