Gràcies a l’acció de la UGT es prorroga l’acord dels ERTOS

FINS EL 30 DE SETEMBRE

  • Es prorroguen les mesures de flexibilitat que s’han adoptat des del principi de la crisi sanitària i les mesures d’exoneració de les cotització de la Seguretat Social. També es prorroguen les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació així com aquelles que permeten garantir la estabilitat en l’ocupació, evitant acomiadaments i la destrucció de llocs de treball
  • S’incrementen els sectors ultraprotegits i s’incrementen les exoneracions per aquells que activin l’ocupació que tindran més beneficis que no pas aquells que estiguin en suspensió de l’ocupació
  • Aquells ERTOS que siguin fruit de limitacions imposades per la pandèmia tindran un 100% d’exoneració de les prestacions a la Seguretat Social si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si en tenen més
  • Aquest esquema depenent del nombre de treballadors/es també es mantindrà en el as dels ERTOS per limitació de l’activitat amb diferents exoneracions depenent dels mesos en que es produeixin
  • Es protegeixen els fixes discontinus i a aquelles persones que realitzen feines fixes repetides en data certes

ES MANTÉ L’ESCUT SOCIAL QUE HA PERMÉS SALVAR MILERS DE LLOCS DE TREBALL I A LES PERSONES DE LA POBRESA I QUE HA PERMÉS LA RECUPERACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONOMICA