Fem arribar les nostres demandes al president Aragonés

El passat dimarts, 8 de juny el Molt Honorable President de la Generalitat va visitar la seu de la UGT de Catalunya. En nom de la UGT Fica de Catalunya va assistir a la reunió el nostre secretari general Antonio Rudilla que l’hi va fer arribar les peticions més importants de la federació per la legislatura vinent.

Entre d’altres l’hi va fer arribar la necessitat de refer el Pacte Nacional per la Indústria, un acord que ha de ser estratègic per aconseguir una transició justa pels treballadors i treballadores i que ha de contemplar diferents aspectes com la formació, l’energia, les infraestructures i que ha de garantir l’ocupació de qualitat.

D’altra banda, també va exigir condicions dignes per la gent del camp. Seguint amb la campanya #FruitaSenseFrau, va exigir que els treballadors i treballadores del camp siguin tractats amb dignitat tan pel que fa a l’allotjament com pel que fa a les condicions de treball. No pot ser que a la Catalunya del segle XXI es treballi en condicions del segle XIX

I finalment, i lligat al Pacte Nacional per la Indústria, va exigir una política energètica estratègica que tingui cura del medi ambient com a element imprescindible però que també  signifiqui el manteniment de llocs de treball. En aquest cas experiències com Hidrogen Sud de Catalunya de la qual la nostra federació en forma part son imprescindibles per aquest canvi que beneficiï tant al nostre entorn com als treballadors i treballadores.