Pèrdues de 2200 euros de mitjana per treballador/a el 2023 per la signatura en solitari de CCOO del Conveni Autonòmic de Catalunya del Cicle Integral de l’Aigua

Water recycling, purifying and sewage treatment station

Com ja vam avançar, el passat mes de maig CCOO va signar ( amb la connivència de l’Intersindical CSC) el IV Conveni del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya.

Des del primer moment la UGT FICA Catalunya  es va negar a signar aquest acord per dues raons fonamentals.

La primera és que la nostra organització, compleix allò que ha acordat. Volem recordar que CCOO és signatari del Vè Acord de Negociació Col·lectiva Estatal (AENC) en el qual en el seu redactat i fruit de la inflació desbocada que tenim, les dues organitzacions (tant UGT com CCOO) es comprometien a no signar cap conveni que no contemples la clàusula de revisió salarial. A més a més es van indicar les referències mínimes i esperades d’increment de l’IPC situant-se en el 3,5% pel 2022, el 2,5 el 23 i el 2% el 24. Només amb aquestes projeccions ja podem afirmar que de mitjana un treballador/a de la nostra empresa perdrà pel 2022 uns 379 euros, 2200 euros el 2023 i 1662 euros el 2024.

La segona raó per la qual no es va signar és per convicció. Ens neguem a que aquesta crisi la paguem els treballadors i treballadores i no entenem la connivència de CCOO amb la  patronal. La nostra organització sempre és i serà garant de la defensa dels nostres drets. I serem lleials sempre amb els i les nostres representants.

Per aquests dos  motius posem xifres a la pèrdua de poder adquisitiu a que ens ha abocat CCOO i la Intersindical. El nostre empobriment no pot anar a costa de pactes i deslleialtat.