Publicat el conveni del metall de la província de Barcelona

El passat 13 de gener el Diari Oficial de la Província de Barcelona publicava el nou conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica. Amb una vigència pels anys 2022-2024, aquest acord es fruit de les mobilitzacions que ha impulsat el nostre sindicat

Podeu trobar-lo en aquest enllaç:   Conveni del metall de la província de Barcelona