Canvis en la tramitació de les baixes mèdiques temporals a partir de l’1 d’abril

El BOE publicava el dia 5 de gener diferents canvis rellevants en la gestió d’incapacitats temporals. A partir del proper de l’1 d’abril , serà la Seguretat Social qui comuniqui a l’empresa tant el primer comunicat de baixa com els successius de confirmació i el comunicat d’alta. Ho farà de forma telemàtica de manera immediata o, en tot cas, el primer dia hàbil següent al de l’expedició del comunicat

Podeu trobar més informació:

Canvis en la tramitació de les baixes mèdiques