Signat el calendari del sector de la construcció de la província de Girona

Ahir 23 de novembre UGT FICA Catalunya ha signat conjuntament amb CCOO i la Patronal del sector de la construcció de la província de Girona per l’any 2020. En el qual s’estipula una jornada 1736 hores de dilluns a divendres. Cal remarcar la importància d’aquesta signatura, ja que a la manca d’acord entre empresari i treballadors aquest serà d’obligatori complement.

Calendari