JORNADA TÈCNICA EN IGUALTAT

“REIAL DECRET LLEI 6/2019, d´1 de març, DE MESURES URGENTS PER GARANTIR LA IGUALTAT DE TRACTE I OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES A L´OCUPACIÓ”

– Modificacions normatives-

10:30 h. PRESENTACIÓ DE LA JORNADA I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

10:45 h. MODIFICACIONS LEGALS

  • LEGISLACIÓ D´APLICACIÓ I NOVETATS NORMATIVES EN PLANS D´IGUALTAT
  • MODIFICACIONS A L´ESTATUT DELS TREBALLADORS (ET) PER REFORÇAR LA IGUALTAT
  • SALARIAL DONA-HOME: CONCEPTE “TREBALLS D´IGUAL VALOR”
  • DRETS DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT: NOVA REGULACIÓ DE PERMISOS A L´ET

13:00 h. CLAUSURA DE LA JORNADA

Lloc i hora d´impartició:
16 d´octubre, seu històrica d´UGT DE CATALUNYA.
Rambla Sta. Mònica nº 10, Sala de les columnes.
Inscripcions: omartin@ugtfica.cat