Signat el preacord del conveni col·lectiu de xocolates de la província de Barcelona

La setmana passada es va signar el preacord del conveni col·lectiu de xocolates de la província de Barcelona amb una vigència de 3 anys. En matèria salarial es contempla un increment del 4% pel 2022, el 2,5% pel 2023 i del 2,5% pel 2024 amb una clàusula de revisió salarial al final del període màxim del 3% del diferencial amb l’IPC. A més a més, recull una reducció de jornada de 8 hores amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024