Signatura del conveni col·lectiu d’indústries càrnies

El passat dia 20 de desembre va tenir lloc a Madrid la signatura del conveni col·lectiu d’indústries càrnies. Desprès de mesos d’intenses negociacions i una convocatòria de vaga, la patronal va cedir i s’han aconseguit millores importants pels treballadors del sector. Entre d’altres cal destacar importants increments salarials ( del 3% pel 2021 amb efectes a 1 de gener, 2,75% pel 2022 i el 2,5% pel 2023). El conveni també recull una jornada anual amb 10 hores de menys i importants millores en la conciliació de la vida laboral i familiar.

Veure conveni