UGT FICA de Catalunya demana un acord en matèria de negociació col·lectiva per prevenir els cops de calor en els treballadors i les treballadores de la construcció

La jornada intensiva en jornades de pic de calor és un excel·lent mecanisme preventiu per salvar vides humanes

UGT FICA de Catalunya emplaça la Confederació Catalana de la Construcció a arribar a un acord mitjançant la negociació col·lectiva per evitar l’afectació que els cops de calor poden tenir entre els treballadors i les treballadores de la construcció. Així mateix, des del nostre sindicat també hem demanat al Govern de la Generalitat  una reunió urgent de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció per abordar aquesta problemàtica.

El canvi climàtic ha provocat que la temperatura mitja al nostre país s’hagi incrementat paulatinament en els darrers anys, amb una afectació especialment crítica entre els treballadors i les treballadores del sector de la construcció. Els cops de calor són cada cop més freqüents i en un 25% dels casos poden tenir conseqüències mortals.

Diverses comunitats autònomes i províncies han fet ús de la negociació col·lectiva com a mecanisme per evitar aquest perill entre les persones que treballen en el sector de la construcció. La jornada intensiva en jornades de pic de calor, per exemple, és un excel·lent mecanisme preventiu que pot salvar vides humanes i mitigar els efectes en la salut i seguretat dels treballadors i les treballadores.

Catalunya sempre ha estat pionera en la modernització de les relacions laborals. És per això que instem la Confederació Catalana de la Construcció a posar-nos a treballar conjuntament per arribar a un acord que ens permeti garantir la salut i seguretat dels treballadors i les treballadores de la construcció i prevenir situacions no desitjades.