UGT FICA de Catalunya exigeix una campana de la fruita sense frau en la contractació ni en l’aplicació de les condicions laborals

Demanem un pla d’actuació conjunt per a l’establiment d’un protocol anti-Covid d’obligat compliment per part de les empreses.

UGT FICA de Catalunya ens hem reunit aquest matí amb el subdelegat del Govern a Llieda, José Crespín, per presentar-li les nostres propostes per a la campanya de la recollida de la fruita 2021. Aquestes propostes s’articulen entorn a quatre plans d’actuació:

  1. Pla d’actuació especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social al sector agrícola. Aquest pla ha d’incloure, entre d’altres punts, la lluita contra el frau en l’aplicació de les condicions laborals establertes en el conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya: salaris, jornada, allotjament i manutenció.
  2. Pla d’actuació conjunt de la UGT FICA de Catalunya amb les administracions i patronals en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquest pla ha d’incloure entre d’altres, l’establiment d’un protocol anti-Covid d’obligat compliment per part de les  empreses per prevenir la Covid-19 i, la creació de la figura del delegat de prevenció agrícola que vetllaria pel compliment de les obligacions empresarials en matèria de  prevenció  de la seguretat i salut de les treballadores i treballadors temporers.
  3. Pla d’actuació per part de totes les administracions competents contra el frau en la contractació i la contractació irregular.
  4. Pla d’actuació conjunt de la UGT FICA de Catalunya i les administracions per prevenir i erradicar el racisme i la xenofòbia que pateixen les treballadores i els treballadors temporers. Aquest pla hauria d’incloure, entre altres, accions decidides de suport cap a les persones que puguin patir actituds racistes o xenòfobes, i una campanya de conscienciació dirigida al conjunt de la societat.