UGT-FICA s’adhereix a la plataforma hidrogen verd Catalunya sud

El canvi climàtic comportarà canvis en la producció d’energia. Aquesta transició cap a un model econòmic, més net i més ecològic no pot comportar una pèrdua d’ocupació ni en quantitat ni en qualitat.

Per aquest motiu la UGT- FICA de Catalunya s’ha adherit a la «Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud» que dins dels projectes NEXT-Generation de la Unió Europea busca esdevenir un pol al sud d’Europa en la generació d’aquest tipus d’energia. La possible inversió per al primer any serien 618,9 m d’euros i en els següents la quantitat s’elevaria a 6555,8 m. L’hidrogen verd té unes altes capacitats d’aplicació industrial, i de contribuir a la mobilitat sostenible d’una forma important.

El projecte, centrat al sud del país, busca unir sinergies entre una indústria que ja existeix, amb uns treballadors qualificats i un entorn universitari especialitzat, un Hub tecnològic i uns possibles consumidors potencials ja establerts que facilitaran la transferència tant de coneixements com de creixement econòmic, fet que facilitarà el manteniment de llocs de treball qualificats al sud del nostre país.