A Línea Prevenció podràs trobar múltiples recursos en català en matèria de Seguretat i Salut

Recursos d'interès i utlitat en seguretat i salut per el sector de la construcció en diferents formats

La Fundació Laboral de la Construcció a través de la seva Línia Prevenció ofereix una gran varietat de continguts relacionats amb la seguretat i la salut en la construcció, d’utilitat per als professionals del sector i de la prevenció, amb l’objectiu de proporcionar informació i consolidar una autèntica cultura preventiva a través de nombrosos recursos.

Amb la finalitat de facilitar la millora de les condicions de treball a les obres i reduir la sinistralitat, la FLC ofereix als treballadors i empresaris del sector i als professionals de la prevenció (tècnics, docents, etc.), serveis relacionats amb la seguretat i salut en la construcció, a més es poden descarregar de forma gratuita, manuals, vídeos, cartells, pàgines web, jocs on-line, etc.

Entre aquests serveis, destaquen: Servei d’assessorament i consultes sobre seguretat i salut, TPC empresa, Laboratori d’assajos, Jornades tècniques i webinars, Visites a obres, Sensibilització en centres educatius, Gesinprec, SESCO.

Més informació: Fundació Laboral de la Construcció