Les ITV han de ser de gestió directe per l’administració?

El bon estat del parc de vehicles  es un aspecte fonamental per garantir la seguretat a la nostra societat. Des de fa temps les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV) depenen de la legislació europea. Diferents Directives europees  estableixen que les inspeccions tècniques seran realitzades per un organisme públic de l’Estat membre de la UE o en el seu defecte per organismes designats i supervisats per el propi Estat.

Les ITV no són un tema menor i menys en el futur. En el procés de descarbonització, l’entrada del vehicle elèctric i l’hidrogen verd, hi haurà un llarg procés de reconversió del sector que necessitarà de formació continuada i ocupacional d’alta qualitat.

Malauradament les concessions que avui gestionen el servei no estan al mateix pas que les necessitats.   Cada cop estan optant per maximitzar beneficis i fer-ho a costa dels seus treballadors i treballadores amb uns ritmes i unes condicions deplorables.

Si exigim seguretat en la conducció i a la via per la ciutadania també ho hem de fer per als treballadors i treballadores. I aquesta suma de drets es fonamental. Per això des de la UGT FICA de Catalunya des del procés de reflexió que s’ha obert des del Govern, demanem la internalització del servei. Per que la seguretat es cosa de tothom