FICA-UGT de Catalunya i IG Metall – Regio Meo renoven el seu conveni de cooperació

via: www.ugt.cat

Aquest acord, amb vigència de cinc anys, obre un ampli ventall de cooperació entre ambdues organitzacions que va més enllà de les condicions laborals

UGT FICA Catalunya i IGT Metall-Regió MEO han formalitzat avui la signatura de la renovació de el conveni de cooperació que van subscriure l’any 2002 amb l’objectiu de sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu aprofitant al màxim els seu potencials.

Aquest acord obre un ampli ventall de cooperació entre ambdues organitzacions que va més enllà de les condicions laborals: afrontar els reptes que plantegen el canvi climàtic, el subministrament d’energia sostenible, la digitalització i la robotització, els acords comercials i els processos de reestructuració provocats per la globalització, mitjançant una estratègia de transició justa.

El conveni estableix diferents nivell de cooperació:

  • Desenvolupament de reivindicacions en l’àmbit polític i social: cal expressar mitjançant compromisos polítics, declaracions i programes, reivindicacions en l’àmbit europeu sobre drets humans, desenvolupament, educació, drets de les dones i igualtat, protecció del medi ambient, o joventut, entre altres.
  • Creació d’un “protocol d’aprofitament de recursos” que permeti l’aprofitament dels recursos amb què compten cadascuna de les dues organitzacions.
  • Potenciar la relació seccions sindicals / comitès europeus: ens trobem davant d’un mercat laboral global que implica que, gràcies a la mobilitat del capital i a la fluïdesa de les comunicacions, els treballadors i les treballadores de tots els països, independentment del grau de desenvolupament industrial o del seu sistema social, competeixin a la baixa, amb diferències salarials enormes entre els diferents països i regions, en tots els àmbits de l’economia. En aquest sentit, cal estendre la relació entre ambdós sindicats més enllà de l’àmbit de l’empresa a nivell nacional, potenciant la relació entre les seccions sindicals de les empreses que comptin amb centres de treball dels dos països i tenint presència activa en els comitès europeus, amb l’objectiu d’intercanviar informació i estratègies sindicals.

Es constituirà una comissió mixta integrada per representants de la FICA-UGT de Catalunya i de l’IG Metal per facilitar el seguiment d’aquest conveni, que tindrà una vigència de cinc anys, prorrogables.

 

Ver acuerdo.