La UGT FICA diu “Cap conveni sense clàusula de revisió”

El passat 16 de maig van tenir lloc a Barcelona , les jornades de la UGT FICA sobre negociació col·lectiva. Amb la presència dels diferents secretaris d’acció sindical de la UGT FICA tan a nivell de Catalunya, Federal i confederal, es van establir les bases per a la signatura dels pròxims convenis col·lectius.

Entre les  conclusions de les jornades cal destacar el consens sobre que la nostra organització no signarà cap conveni que no contempli la clàusula de revisió salarial. Des de fa anys que els treballadors i treballadores anem perdent poder adquisitiu i no pot ser que amb inflacions que voregen el 10% seguim sense veure aquest increment del cost de la vida reflecit als nostres salaris.

També es va parlar de l’impacte positiu del diàleg social on en poc temps s’ha aconseguit incrementar el SMI fins a 1000 euros, i tornar a indexar les pensions a l’increment de la inflació. Menció a part  va ser l’anàlisi de la reforma laboral i de les seves conseqüències que han cristal·litzat amb l’increment de l’ocupació indefinida. Els ponents també van reconèixer que ens queden deures per fer, com l’augment de les indemnitzacions per acomiadament.

D’altra banda, es va posar en evidència l’increment exponencial de la sinistralitat als llocs de treball, especialment d’aquells que comporten morts. En aquest sentit es va exigir que els delegats i delegades de prevenció poguessin tenir crèdit horari al marge del comitè per tal i de poder fer la seva tasca amb garanties

Finalment, es va concloure que la igualtat real ha d’emergir dels convenis. Per aquest motiu, es va exigir que la responsabilitat de negociar plans d’igualtat i de fer auditories salarials, anés acompanyada dels recursos humans i econòmics suficients

El Secretari General de la Federació, Antonio Rudilla, va cloure les jornades, demanant lleialtat a tothom amb els acords arribats, i defensant que la nostra organització no signarà convenis sense clàusules. També va alertar que les ajudes públiques han d’anar acompanyades de garanties de permanència i ocupació de qualitat al territori.