Sempre amb orgull de ser com ets! Sempre amb orgull de ser com som!

28 de juny, Dia Internacional de l´Orgull LGTBI

Com cada 28 de juny, recordem els fets de Stonewall Inn a la ciutat de Nova York, que donà origen a la jornada internacional de reivindicació dels drets i visibilització de les persones LGTBI. Cal recordar que arran d’un escorcoll policial habitual a un local del Village freqüentat, majoritàriament, per dones transsexuals i homes gais, i davant de les humiliacions que suposava, es va produir una reacció en contra que provocà uns incidents als carrers que es van perllongar durant una setmana amb disturbis contra les forces policíaques. Per sort, anem millorant en la legislació que empara els drets de les persones LGBTI. La Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació de Catalunya vol ser un instrument normatiu eficaç contra tota mena de discriminació que pugui patir qualsevol persona i en qualsevol àmbit, amb mesures preventives, sancionadores i reparadores d’acord amb el dret a la igualtat i a la no discriminació. L’objectiu d’aquesta Llei és establir els principis i regular les mesures i els procediments per garantir i fer efectius el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol forma, acte o conducta de discriminació per raó de naixement o lloc de naixement; procedència, nacionalitat o pertinença a una minoria nacional; raça, color de pell o ètnia; opinió política o d’altra índole; religió, conviccions o ideologia; llengua; origen cultural, nacional, ètnic o social; situació econòmica o administrativa, classe social o fortuna; sexe, orientació, identitat sexual i de gènere o expressió de gènere; ascendència; edat; fenotip, sentit de pertinença a grup ètnic; malaltia, estat serològic; discapacitat o diversitat funcional, o per qualsevol altra condició, circumstància o manifestació de la condició humana, real o atribuïda.

També, en el marc de la commemoració d’aquest Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, s´ha presentat l’actualització del Glossari bàsic de termes LGTBIQ, elaborat pel Servei Lingüístic, el Grup UGT-LGTBI i la Secretaria d’Igualtat i Formació de la UGT de Catalunya. Considerem que en la defensa dels drets laborals és essencial tenir mots que facin referència a totes les situacions i condicions en què les persones ens podem trobar al lloc de treball. Amb aquest glossari ens fem nostres més d’un centenar de paraules que s’han anat incorporant en la societat —i ara en el vocabulari sindical—, moltes de les quals permeten designar les situacions de desigualtat a les empreses. Les hem de donar a conèixer i divulgar, perquè sense termes adequats que aportin precisió no es poden defensar drets, ni reivindicar canvis, ni lluitar contra totes i cadascuna de les discriminacions per raó d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere al món laboral. (Veure Glossari bàsic de termes LGTBIQ)

I un any més estem immersos en una crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, i en la commemoració del 28 de juny volem posar de manifest que les persones LGTBI no es poden veure perjudicades ni en els seus drets personals ni socials, ni tampoc pot agreujar-se l’estigma que pateixen tot sovint a conseqüència d’aquesta situació que estem vivint.  Nosaltres ja estem vacunats i vacunades contra la homofobia i la transfobia. I tu?

 A la feina, fora l´homofòbia!