UGT FICA no signa el preacord del Conveni estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper i manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars

En la reunió mantinguda ahir, 21 de juny, la patronal i CCOO han arribat a un preacord del Conveni Estatal d’Arts Gràfiques, amb un increment salarial del 0% per al 2021 i de l’1% per al 2022, amb revisió de taules per aplicar des de l’1 de gener de 2023 topada en 0,5% més si l’IPC del 2022 supera l’1% pactat. Així mateix, el preacord conté la ultraactivitat indefinida i la inclusió de textos referenciant les obligacions legals que tenen les empreses en matèria d’igualtat i de registre de jornada.

La UGT FICA no signarà aquest acord, que afecta 35.000 treballadors i treballadores arreu de Catalunya, tot esperant conèixer detalladament el seu contingut. UGT FICA no signarà un conveni sense increment salarial per al 2021. Ens trobem amb un IPC interanual del 2,7: acceptar un 0% seria perjudicar greument els treballadors i les treballadores. A més, volem recordar que són empreses en clara recuperació, i que la majoria de convenis estatals s’estan signant amb increments per aquest any entre el 0,5 i l’1% i d’un 2% del 2022. A més, entre els darrers 10 anys, la diferència entre l’IPC i els augments del conveni només han repercutit un 1,5% de millora de poder adquisitiu.