Signat el conveni de Catalunya de metal·logràfiques de Catalunya

El dia 11 de gener tenia lloc a Barcelona la signatura del conveni de metal·logràfiques de Catalunya. Els aspectes més destacables són els temes salarials amb increments del 4,5%  pel 2022, el 3,5% el 23 i un 3% pel 2024. No hi haurà ni compensació ni absorció i tindrà un permís retribuït de jornada i mitja per primer cop.