Signat el conveni de pastisseria de la província de Barcelona

El conveni que tindrà una vigència de dos anys, contempla l’increment d’un 1% per al 2021 amb efectes a 1 de juliol i de l’1,5% per al 2022, amb una clàusula de revisió tècnica de la suma dels IPC dels anys 2021 i 22 sense topalls, amb efectes a 1 de gener de 2023. A més a més cal destacar que aquests increments no es podran ni compensar ni absorbir