Pacte d’Estat per la indústria, ja!

La indústria és el sector que genera més riquesa, ocupació de qualitat i benestar social i econòmic de tots. A més a més exerceix una gran força tractora cap al sector serveis. La descarbonització és ja una necessitat imperiosa per aturar el canvi climàtic, i això s’ha de fer a la vegada que la adaptació digital de les empreses i treballadors i treballadores. Per aquest motiu, exigim que la transició energètica cap a una economia verda sigui justa pels treballadors i treballadores.

Per tot això,  exigim un Pacte d’Estat per la Indústria que acompanyi a la Llei que està en aquests moments en tràmit parlamentari. Cal que aquest, acordi  des de la concertació social, temes tan rellevants com la ocupació i la formació, la digitalització, la innovació, els PERTE o bé la mobilitat que s’ha destacat com un sector crític per l’assentament de la indústria

El proper 1 de juny, farem una assemblea a les 10h a Rambla Sant Mónica, 10 amb la intervenció del SG de la UGT FICA, Pedro Hojas i de Antonio Rudilla, SG de la UGT FICA de Catalunya per informar del mateix. Posteriorment ens concentrarem davant de la delegació del Govern al carrer Mallorca núm.278.