Preacord en el conveni col·lectiu estatal de la indústria tèxtil i de la confecció, que regula les condicions laborals de 64.000 treballadors i treballadores a Catalunya

via: http://www.ugt.cat/

UGT FICA ha arribat a un principi d’acord sobre el contingut del Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria Tèxtil i de la Confecció. Tindrà una vigència de tres anys (2021-2023) i donarà estabilitat a un sector especialment afectat per la pandèmia, regulant les condicions laborals de 100.000 treballadores i treballadors d’arreu de l’Estat, dels quals 64.000 a Catalunya. S’arriba a un acord en el marc del diàleg per permetre que el sector afronti la recuperació econòmica en les millors condicions possibles.

El preacord recull un increment salarial del 0,5% per al 2021 i del 2% per al 2022 i el 2023; en total, un 4,5% d’increment garantit, amb una clàusula de revisió per cada any. A més s’incorporen redaccions derivades dels textos legals d’obligat compliment en matèria d’igualtat, treball a distància, etc. També s’han millorat alguns dels articles que generaven controvèrsies, com l’article 64, deixant clara la compensació en descans de les hores extra. Així mateix, el preacord modifica la redacció del quart i cinquè torn, aconseguint a més una reducció de la jornada de 8 hores en el cinquè torn.